جابجایی دفتر تهران

جابجایی دفتر تهران:

در تاریخ یکم مهرماه یک هزار و سیصدو نود و هشت دفتر مرکزی تهران از مرکز رشد بو علی سینا به دفتر مستقر در بلوار اندرزگو انتقال یافت.

توسط |2020-02-05T13:29:05-01:00دسامبر 6th, 2015|بازاریابی, ساخت و ساز, معماری|