مهندس

تکمیل سایت تولید بهارستان:

توسط |2020-02-05T13:34:32-01:00دسامبر 7th, 2015|ساخت و ساز, معماری, مهندس|

تکمیل سایت تولید بهارستان: سایت تولید ماده موثره با 4 خط جداگانه برای محصولات LVHV، محصولات آنکولوژی خطرناک، محصولات غیر آنکولوژی خطرناک و محصول عمومی و 2 خط گرانولاسیون برای محصولات خطرناک و عمومی با استفاده از استانداردهای بین المللی تکمیل گردید.