بازاریابی

جابجایی دفتر تهران

توسط |2020-02-05T13:29:05-01:00دسامبر 6th, 2015|بازاریابی, ساخت و ساز, معماری|

جابجایی دفتر تهران: در تاریخ یکم مهرماه یک هزار و سیصدو نود و هشت دفتر مرکزی تهران از مرکز رشد بو علی سینا به دفتر مستقر در بلوار اندرزگو انتقال یافت.